Karmik Dersler: Hayatın Sınavları ve Öğretileri | Karmik Dersler: Hayatın Zorlukları ve Öğrenilen De…

Sayı biliminde ruhun önceki hayatlardan belli bazı tecrübeler taşıdığına ve geçmiş yaşamlarımızda hiç tecrübe etmediğimiz ya da başarılı olamadığımız hayat derslerinin mevcut yaşamımızda karşımıza karmik dersler olarak çıkabileceğine inanılır.

Karmik derslerle başa çıkmanın en iyi yolu, bu derslerle bilinçli şekilde yüzleşmektir. Kendi gelişimimiz için sürekli ve yorulmadan çalışmaktır. Bunların çoğu zaman farkında değilizdir. Bunları çoğu zaman yaşadığımız olaylar, zorluklar ya da ilişkiler aracılığıyla öğreniriz.

Zor dönemlerden geçerken hayatın bana görünmeyen ancak öğrenmem gereken ve ruhsal büyümem için önemli dersler sunduğunu düşünürüm. Hayat her zaman öğreticidir. Ancak eksiklerimizi kabul ederek ve bunların üzerine giderek ilerlersek, bu dersleri daha kolay ve daha acısız öğrenebiliriz.

Karmik dersleri 2, 4, 6 ve 8 olan biri olarak genç yaşlarımda en çok zorlandığım konulardan biri dikkat gerektiren işlerde ayrıntılara özen göstermek, bir konu üzerinde sabırla ve azimle çalışmak ve rutine dayalı işlerdeydi. Hayat beni karınca gibi çalışmak zorunda olduğum çok yoğun bir çalışma temposuna ve detayların büyük önem taşıdığı bir mesleğe yöneltti. Çok katı bir rutine uymak zorunda kaldım. 20’li yaşlarımı ve 30’lu yaşlarımın başlarını başkalarıyla ilgilenerek, başkalarını uzlaştırarak, sözleşmeler kurarak (2) ve ofiste uzun saatler çalışarak (4) geçirdim. Ev ve iş dengem tamamen altüst oldu. Kişisel ilişkilerimde çok zorlandım.

Kendimi geliştirebilmek için hep okudum, uzmanlardan yardım aldım, yaşamı deneyimlemekten ve gerektiğinde risk almaktan kaçınmadım. Şimdi bulunduğum yerden bakınca tamamen bilinçsiz olmasa da bir biçimde, iyi ki kendimi tanımak ve anlamak için çaba sarf etmişim ve zorlanmama karşın sabretmişim. Bir anlamda ne ekersek onu biçiyoruz. Şu an bunu okuyup bir konuda zorlanan birisi için belki faydalı olur. Zor da gelse kendimizi disipline ederek ve zorlayarak yaptığımız her şey, istemediğimiz yönümüz ve huyumuz ile her yüzleşme ve çektiğimiz tüm acılar sonunda meyvesini veriyor.

Genellikle karmik ders sayımızın negatif özelliklerini kullanmaya eğilimli oluruz. Sayının iyi yönlerini öğrenip buna odaklanarak bu özellikleri geliştirmeye gayret edebiliriz.

Genel Not: Eğer karmik ders sayınız raporunuzdaki kişisel sayılardan biri ise, bu dersin etkisinin azalacağı veya hafifleyeceği anlamına gelir. Örneğin, adınızda hiç 1 ile sembolize edilen “A, S, J” harfleri yoksa ama Yaşam Yolu sayınız 1’se, bu 1 enerjisinin sizde mevcut olduğunu ifade eder. Dolayısıyla sayının olumsuz yönlerini deneyimleme eğiliminiz azalır.

Eğer karmik ders olarak hiçbir sayınız yoksa bu sizin oldukça olgun bir ruh olduğunuza işaret eder. Önceki hayatlarınızda her bir sayının ilgilendirdiği konudan çeşitli sınavlardan geçmişsinizdir. Ancak bu durum bu hayatta hiçbir dersiniz ya da sınavınız olmayacağı anlamına gelmez. Bilakis, özellikle raporunuzdaki ilk 3 kişisel sayınızın derslerinden sorular size biraz daha üst seviyeden gelebilir. Bu yüzden, bu sayıların dersleri üzerinde dikkatle çalışmalısınız.

Bir veya iki dersiniz varsa, siz oldukça olgun bir ruhsunuzdur.

Eğer üç dersiniz varsa, siz orta yaşlı bir ruhsunuzdur.

Eğer üçten daha fazla dersiniz varsa, oldukça genç bir ruhsunuz.

Yerden Yüksekte ekibi olarak karmik derslerin açıklamasını biz aşağıdakinden biraz daha farklı yapsak da, sayı biliminde önemli bir klasik olduğu ve bu konu ile ilgilenenlere rehber olması açısından Florence Campbell’in “Sayılarda Saklı Yaşamınız ve Ötesi” kitabından ilgili bölümü özet şeklinde alıntılıyoruz.

Karmik Ders 1

Geçmişte kendini ifade etmekte, ben demekte zorluk yaşamıştır. İçsel gücüne duyulan güvensizlik, teşebbüs yoksunluğu, karar vermekte zorlanma, ilk olmaktan korkma, başkalarıyla etkileşimden kaçınma, bir başlangıç yapma korkusu gibi belirtiler görülebilir. Hayat onu kendi kararlarını kendisinin vermesini gerektiren koşullara iter. Bireyselliğini güçlendirme gerekliliğini hisseder. Kendi alanı için mücadele etmeleri gerekebilir. Karmik ders 1 çocuklar hiçbir zaman baskı altına alınmamalı, kendilerine güvenerek yetiştirilmeli ve kendi kararlarını kendileri verebilmelidirler. Yuvadan erken yaşta ayrılmaları için cesaretlendirilmelidirler.

Karmik Ders 2

Önceki yaşamlarda ayrıntıların, sabrın, zarafet ve uyumluluğun önemi göz ardı edilmiştir. Küçük şeylerin umursanmaması ve üzerlerinin örtülmesi, zamanın ve randevuların önemsenmemesi ve küçük detayların bir araya getirilememesi eğilimi vardır. Hayat onu, detaylara sabır ve dikkat göstermeden bir şey kazanamayacağı durumlara sürükler. Yolunun üzerinde tırmanılması gereken sonsuz sayıda küçük basamak ve ayıklanması gereken otlar olacağı için, ayrıntılarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. Utangaç olsa bile başkaları ile beraber olması gerekecektir. Hedefine ulaşmak için zarafet, diplomasi ve dostluğun gerekli olduğunu öğrenecektir. Yalnız çalışmayı tercih ederken başkalarının desteğinin önemini fark edecektir.

Karmik Ders 3

Kendini ifade etmekten kaçınmıştır. Kendini gizleme ihtiyacındadır. Dünyanın gözlerinden saklanmak ister gibi olabilir. Hayat onu genellikle, dışa vurum ve sahne yeteneğine ihtiyaç duyacağı koşullara zorlar. Kendinin reklamını yapma ve kendini satma yeteneğinden yoksun olarak her ikisini de aynı anda yapması gerekir.

Karmik Ders 4

Bu 4’ün yavaş ve maddi titreşimine duyulan bir hoşnutsuzluğu gösterir. Çok çalışmaktan kaçınma ve sükunet, lüks ve para deneyimleri bunu muhtemel kılar. Çalışmanın sadece çok çalışma ve sınırlama olduğu korkusu mevcuttur. Kısa yolları seçerek fazla enerji harcamama eğilimi vardır. Hayat ona, temelden başlamadan yavaş ve dikkatli çalışmadan hiçbir şey kazanamayacağını gösterecektir. Her sabırsızlık ve acele etme çabasının iyi sonuç vermeyeceğini öğrenecektir.

Karmik Ders 5

Önceki yaşamlarında insan ilişkilerinden ve hayat tecrübesinden uzaklaşılmıştır. Yeni ve gelişene karşı bir korku olabilir. Deneyimlerden faydalanmayı reddedebilir veya kapalı gözlerle üzerinden geçebilir. Hayat onu dünya bilgisinin ve farklı deneyimlerin gerekli olduğu durumlara sokacaktır. Değişime açılmak zorunda kalacaktır. Her deneyimden bir şeyler kazanabileceğini öğrenmesi sağlanacaktır. Dostlarından çok şey öğrenebilir.

Karmik Ders 6

Önceki yaşamlarında sorumluluklardan kaçınılmış veya onlar reddedilmiştir. Bağlanmaya karşı güçlü bir tepki ve herhangi bir zorunluluğu üstlenmek karşısında bir korku vardır. Pek çok şey yerine getirilmek üzere üstlenilmiş ama tamamlanmamıştır. Hizmetin değeri ve güzelliği bilinmemiştir. Hayat onlara, aile ve dostların kendisi için az şey yapacağı ama onlardan çok şey talep edecekleri koşulları yaşatabilir. Sorumluluklar üstlenecektir. Evlilik ilişkisi ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktan uzak olduğu için, iyi bir eş olma konusunda çok şey öğrenmek zorundadır.

Karmik Ders 7

Bu, bilimsel düzeyde zihni eğitmeye ve nedenleri incelemeye duyulan bir isteksizliği ifade eder. Aynı zamanda iç ya da ruhsal yaşamın ihmal edilmesi anlamına gelir. Ruhsallık genellikle insanlar için tecrit, ceza, oruç ve kırbaç anlamına gelir. Hayat onu, nedenleri görebileceği koşullara sokar. Bilimsel düzeyde zihni eğitmek zorunda kalacaktır. Gözlerden uzak tutulmuş pek çok fırsat ona sunulacaktır. Pek çok şey öğrenecek ama büyük kısmını gizleyecektir. Yalnızlığın tadını çıkaracaktır. İyi bir meditasyon öğrencisi olacaktır.

Karmik Ders 8

Karmik ders olarak 8, insanın önceki hayatında sağduyuyu ve mali gücü ihmal ettiğini gösterir. Pratik meselelerle ilgilenme isteksizliği olabilir. Hayat onu maddi meselelerle ilgilenmeye zorlayacaktır. Maddi sınavlardan ve deneyimlerden kaçamayacaktır. Bu dersin öğrenilmemesi, uzun yıllar süren mali aksilikler ve gecikmelere neden olacaktır.

Karmik Ders 9

9, evrensel bir numara olduğu için karmik ders olarak herkesi etkileyebilir. Evrensel ve insan sevgisi, doğruluk ve doğa ile uyum içinde yaşamanın ihmal edilmesi anlamına gelir. Önceki hayatında kalbinin kapalı olduğunu ve tüm kalbiyle hiçbir şey yapmadığını gösterir. Hoşgörü geliştirme zorunluluğu vardır. Hayat ona, doğruluk ve insan sevgisi dersini aldıracaktır. Evrensel sayının sayısız varyasyonu olduğu için, 9’un karmik dersini öğrenmek genellikle zordur. Birçok bireyin karmik ders olarak 9 numaralı bir sayıya sahip olduğunu görebilirsiniz.

Categories:

Tagged:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir